TriebelWaffenwerkzeuge
Aufrufe
vor 3 Jahren

Seater Heads - Geschoßsetzstempel

  • Text
  • Setzstempel
  • Head
  • Grains
  • Caliber
  • Barnes
  • Lapua
  • Nosler
  • Berger
  • Hornady
List of available seater heads for original Triebel Reloading Tools

Caliber Type Bullet

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 7,62/30 R125 SO Barnes TAC-TX 120,0 7,78 7,62/30 R65 Barnes TSX 180,0 11,70 7,62/30 R70 Barnes TSX 180,0 11,70 7,62/30 R70 Barnes TTSX 168,0 10,90 7,62/30 R123 Berger ELD Match 225,0 14,58 7,62/30 R130 Berger Hybrid 185,0 11,99 7,62/30 R130 Berger Hybrid 215,0 13,93 7,62/30 R130 Berger Hybrid 220,0 14,26 7,62/30 R130 Berger Hybrid 225,0 14,58 7,62/30 R130 Berger Hybrid 300,0 19,44 7,62/30 R130 Berger Hybrid 200.20 X GR 30417 200,0 13,00 7,62/30 R75 Berger Hybrid Target 155,0 10,04 7,62/30 R75 Berger Hybrid Target 30425 168,0 10,90 7,62/30 R123 Berger Hybrid Target 30424 185,0 11,99 7,62/30 R123 Berger Hybrid Target 200,0 13,00 7,62/30 R123 Berger Hybrid Target 30427 200,0 13,00 7,62/30 R123 Berger Hybrid Target 30429 215,0 13,93 7,62/30 R123 Berger Juggernaught OTM Tactical 30107 185,0 11,99 7,62/30 R100 Berger Juggernaught Target 30418 185,0 11,99 7,62/30 R100 Berger Long Range BT Target 30420 175,0 10,90 7,62/30 R220 Berger Long Range Hybrid Target 30485 208,0 13,48 7,62/30 R70 Berger OTM Tactical 30105 175,0 11,34 7,62/30 R125 Berger VLD 165,0 10,69 7,62/30 R70 Berger VLD 185,0 11,99 7,62/30 R75 Berger VLD 190,0 12,31 7,62/30 R70 Berger VLD 210,0 13,61 7,62/30 R145 Berger VLD Hunting 155,0 10,90 7,62/30 R145 Berger VLD Hunting 168,0 10,90 7,62/30 R145 Berger VLD Hunting 175,0 10,90 7,62/30 R145 Berger VLD Target 30410 168,0 10,90 7,62/30 R145 Berger VLD Target 30412 175,0 10,90 7,62/30 R145 Berger VLD Target 30413 185,0 11,99 7,62/30 R145 Berger VLD Target 30415 210,0 13,61 7,62/31 R145 Brenneke TUG 181,0 11,73 7,62/30 R70 Cutting Edge ERC 135 CU Raptor 135,0 8,75 6

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 7,62/30 Kegel 13° Cutting Edge ESP C100 Raptor 100,0 6,48 7,62/30 Kegel 13° Cutting Edge ESP C130 Raptor 130,0 8,40 7,62/30 R75 Cutting Edge ESP Raptor 100,0 6,48 7,62/30 R75 Cutting Edge ESP Raptor 130,0 8,42 7,62/30 R60 Cutting Edge M308 125 Maximus 125,0 8,10 7,62/30 R100 Cutting Edge MTH 308 180 MAX 180,0 11,70 7,62/30 KS FOX FOX Classic Hunter 130,0 8,42 7,62/30 KS FOX FOX Classic Hunter 150,0 9,72 7,62/30 KS FOX FOX Target 165,0 10,70 7,62/30 R100 Federal Trophy Bonded Tip 180,0 11,70 7,62/30 R100 Hasler Ariete A30 148,0 9,59 7,62/30 R100 Hasler Ariete 154,0 9,59 7,62/30 R60 Hornady A-Max 160,0 10,37 7,62/30 R60 Hornady A-Max 165,0 10,70 7,62/30 R100 Hornady A-max 168,0 10,90 7,62/30 R145 Hornady A-Tip 30717 176,0 10,90 7,62/30 R130 Hornady A-Tip 230,0 14,90 7,62/30 R150 Hornady A-Tip 250,0 10,90 7,62/30 R100 Hornady BTHP 168,0 10,90 7,62/30 R100 Hornady BTHP Match 30501 168,0 10,90 7,62/30 R100 Hornady BTHP Match 30715 178,0 11,58 7,62/30 R100 Hornady BTHP Match 30733 208,0 13,48 7,62/30 R145 Hornady BTHP 208,0 13,48 7,62/30 R70a Hornady BTSP Match #3045 165,0 10,70 7,62/30 R100 Hornady ELD 199,0 12,90 7,62/30 R100 Hornady ELD / HP-BT 178,0 11,53 7,62/30 R70 SO Hornady ELD Match 155,0 10,04 7,62/30 R70 SO Hornady ELD Match 168,0 10,90 7,62/30 R100 Hornady ELD Match 30506 168,0 10,90 7,62/30 R100 Hornady ELD Match 30713 178,0 11,58 7,62/30 R100 Hornady ELD Match 30951 195,0 12,64 7,62/30 R70a Hornady ELD Match 205,0 13,28 7,62/30 R70a Hornady ELD Match 30731 208,0 13,48 7,62/30 R220 Hornady ELD Match 225,0 14,58 7,62/30 R100 Hornady ELD X 178,0 11,58 7,62/30 R150 Hornady ETX 165,0 10,70 7

Erfolgreich kopiert!

© Copyright 2017.Triebel Waffenwerkzeuge GmbH. Alle Rechte