TriebelWaffenwerkzeuge
Aufrufe
vor 3 Jahren

Seater Heads - Geschoßsetzstempel

  • Text
  • Setzstempel
  • Head
  • Grains
  • Caliber
  • Barnes
  • Lapua
  • Nosler
  • Berger
  • Hornady
List of available seater heads for original Triebel Reloading Tools

Caliber Type Bullet

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 5,6/223 R21 Barnes TTSX 50,0 3,24 5,6/223 KS FOX FOX Classic Hunter Hornet 45,0 2,92 5,6/223 KS FOX FOX Classic Hunter 50,0 3,24 5,6/223 KS FOX FOX Classic Hunter 55,0 3,56 5,6/223 KS FOX FOX Classic Hunter 60,0 3,89 5,6/223 R28 Hornady Hornet 22241 40,0 2,59 5,6/223 R103 Hornady A-Max 75,0 4,86 5,6/223 R103 Hornady A-Max 80,0 5,18 5,6/223 R28 Hornady A-Max 52,0 3,37 5,6/223 R103 Hornady ELD Match 22791 75,0 4,86 5,6/223 R30 SO Hornady V-Max 55,0 3,56 5,6/223 R28 Hornady Z-Max 55,0 3,56 5,6/223 R28 Hornady FMJ-BT 55,0 3,56 5,6/223 R28 Hornady FMJ 62,0 4,02 5,6/223 R37 Hornady HP-BT 92,0 5,96 5,6/223 R70 Hornady SP 60,0 3,90 5,6/223 R21 Lapua Lapua 55,6 3,60 5,6/223 R30 Lapua Scenar 69,0 4,47 5,6/223 R50 Lapua Scenar 77,0 4,99 5,6/223 R50 Möller MJG 43,2 2,80 5,6/223 R21 Norma Norma 61,7 4,00 5,6/223 R50 Norma SPP 53,0 3,43 5,6/223 R37 Nosler Ballistic Tip 39522 50,0 3,24 5,6/223 R37 Nosler Nosler 50,0 3,24 5,6/223 R50 Nosler Custom Competition 69,0 4,47 5,6/223 R37 Remington Power Lokt 55,0 3,56 5,6/223 KS RWS RWS KS 74,0 4,80 5,6/223 R28 RWS 0 50,0 3,24 5,6/223 R14 RWS MJ 46,0 2,98 5,6/223 R30 Sierra Hornet 45,0 2,92 5,6/223 R28 Sierra Match King 52,0 3,37 5,6/223 R50 Sierra Match King 7177 77,0 4,99 5,6/223 R103 Sierra Match King 80,0 5,18 5,6/223 R103 Sierra Match King 1396 95,0 6,16 5,6/223 R28 Sierra Game King FMJ 55,0 3,56 5,6/223 R28 Sierra Game King FMJ 55,0 3,56 2

Caliber Type Bullet Manufacturer Bullet Type Bullet No. Grains Gramm 5,6/223 R30 Sierra HPBT 52,0 3,37 5,6/223 R30 Sierra Game King FMJ 69,0 4,47 5,6/223 R37 Sierra Blitz King 1450 50,0 3,24 5,6/223 R37 Sierra Game King 1355 55,0 3,56 5,6/223 R37 Speer Spitzer 1047 55,0 3,56 5,6/223 R30 Speer Target Match 52,0 3,37 5,6/224 KJG, MJG Möller KJG, MJG alle alle 6,0/243 R53 Berger BT Target 24428 105,0 6,80 6,0/243 R60 Berger HP Target 68,0 4,41 6,0/243 R80 Berger Hybrid Target 24433 105,0 6,80 6,0/243 R42 Blaser CDP 100,0 6,48 6,0/243 R50 BST BST 95,0 6,16 6,0/243 KS FOX FOX Classic Hunter 80,0 5,18 6,0/243 R80 Hornady ELD-X 103,0 6,67 6,0/243 R80a Lapua Scenar 105,0 6,80 6,0/243 R42 Norma SPSP 100,0 6,48 6,0/243 R45 Norma SP 100,0 6,48 6,0/243 R50 Nosler Ballistic Tip 95,0 6,16 6,0/243 R80 Nosler RDF BPBT 105,0 6,80 6,0/243 R80 Nosler Ballistic Tip 90,0 5,83 6,0/243 R60 Nosler Accubond 90,0 5,83 6,0/243 R35 Sierra Match King 70,0 4,54 6,0/243 R50 Sierra Game King 90,0 5,83 6,0/243 R80 Sierra HPBT 107,0 6,93 6,0/243 R42 Speer Speer 105,0 6,80 6,0/243 R60 SST SST 95,0 6,16 6,0/243 KS RWS RWS KS 96,0 6,22 6,5/257 R60 Barnes TTSX 100,0 6,48 6,5/257 R63 Norma Swift A-Frame 120,0 7,78 6,5/264 Barnes LRX 127,0 8,23 6,5/264 R50a Berger AR Hybrid OTR Tactical 130,0 8,40 6,5/264 R95 Berger Classic Hunter 135,0 8,75 3

Erfolgreich kopiert!

© Copyright 2017.Triebel Waffenwerkzeuge GmbH. Alle Rechte